वैद्यक

~ आरोग्याचे लोकविज्ञान / डॉ. अनंत फडके / रु. १८०

~एका ‘शापा’ची जन्मकथा / अरूणा देशपांडे / रु. ८० (दुसरी आवृत्ती)

~ होमिओपॅथी : गृहिणींची मैत्रीण / डॉ. विजया पात्रीकर / रु. ७०

~ आजीचा बटवा / डॉ. अनुराधा रेड्डी / (तिसरी आवृत्ती) / रु. ३५

~ मेंदूच्या अंतरंगात – चित्रा बेडेकर पाने – १३२ / किंमत - १५०

~ आरोग्याचे लोकविज्ञान – डॉ. अनंत फडके किंमत - १८०

~ आजीचा बटवा – डॉ. अनुराधा रेड्डी किंमत - ३५

~ आव्हान निसर्गाचे – मिलिंद आमडेकर किंमत - १००

~ निसर्गातले परिचित-अपरिचित – मिलिंद आमडेकर किंमत - ८०

~ विज्ञान जिज्ञासा, खंड १ – संपादक : रा. वि. सोवनी किंमत - १२०

~ विज्ञान जिज्ञासा, खंड २ – संपादक : रा. वि. सोवनी किंमत - ७५

~ ओळख भूशास्त्राची – प्र. वि. सोवनी किंमत - ७५