उपयुक्त संदर्भ, समीक्षा ग्रंथ

     
अवलोकन : मराठी समीक्षा आणि साहित्य
दिगंबर पाध्ये
पाने – २९६ / किंमत –  २५०
किंबहुना
रवीन्द्र किंबहुने
पाने – २९६ / किंमत –  २५०
रुजुवात – आस्वाद : समीक्षा : मीमांसा
अशोक केळकर
पाने – ३४० / किंमत –  ६००
     

•साहित्य, समाज आणि संस्कृती – दिगंबर पाध्ये, किंमत - १५०

•नारायण सुर्वे यांची कविता – दिगंबर पाध्ये, पाने - १२४ / किंमत - ६०

•गेल्या अर्ध शतकातील मराठी कादंबरी – संपादक : विलास खोले, पाने - २८० / किंमत - २००

•मराठी कवितेच्या नव्या दिशा – महेंद्र भवरे, पाने - २४० / किंमत - २२५

•साहित्य : निर्मिती व समीक्षा – दि. के. बेडेकर, पाने - १२४ / किंमत - ७५

•अरुण कोलटकरांची कविता : काही दृष्टिक्षेप - संपादक : वसंत पाटणकर, किंमत - १२५

•अरुण कोलटकरांची ‘गच्ची’ : एक निरूपण – राजा ढाले, किंमत - १५

•भारतीय संदर्भातून स्त्रीवाद, स्त्रीवादी समीक्षा आणि उपयोजन – शोभा नाईक, किंमत - २२५

•संत वाङ्मयाची सामाजिक फलश्रृती - गं. बा. सरदार, पाने - १७२ / किंमत - १३०

•महाराष्ट्रीय संतमंडळाचे ऐतिहासिक कार्य - बा. रं. सुंठणकर, पाने - २१६ / किंमत - १७५

•समाज आणि साहित्य - सदा क-हाडे, किंमत - ७५

•अण्णा भाऊ साठे : समाजविचार आणि साहित्यविवेचन - बाबूराव गुरव, किंमत - १५०

•तुकाराम : व्यक्तित्व आणि कवित्व - डॉ. किशोर सानप, प्रा. मनोज तायडे, पाने - १३२ / किंमत - ८०

•‘आयदान’ : सांस्कृतिक ठेवा - संपादक : सिसिलिया कार्व्हालो, सतीश काळसेकर, किंमत - १५०

•‘लव्हाळी’ : काही दृष्टिकोन - संपादक : डॉ. विलास खोले, किंमत - ७०

•मराठी नाटकांवरील इंग्रजी प्रभाव - डॉ. आनंद पाटील, किंमत - १७५

•उच्च शिक्षण : ध्येयवादाकडून बाजारपेठेकडे - द. ना. धनागरे, किंमत - २२५