आमची लोकप्रिय प्रकाशने

विश्वाचे आर्त प्रसारमाध्यमे आणि प्रयोगकला मी असा घडलो आई समजून घेताना
लेखक :अतुल देऊळगावकर लेखक : विश्राम ढोले लेखक : भालचंद्र मुणगेकर लेखक : उत्तम कांबळे
पाने - १८८ / किंमत : रु. २५० पाने - १६८ किंमत : रु. १४० पाने - २६४ / किंमत : रु. २०० पाने - २६४ /
( आवृत्ती २८वी )किंमत : रु. २००
हकिकत आणि जटायू हिंदू संस्कृती आणि स्त्री पुराणकथा आणि वास्तववाद ज्योतिबा फुले आणि स्त्रीमुक्तीचा विचार
लेखक : केशव मेश्राम लेखक : आ. ह. साळुंखे लेखक : डी. डी. कोसंबी अनुवाद-वसंत तुळपुळे लेखक : गेल आमव्हेट
( ७वी आवृत्ती ) किंमत : रु. १२० ( ११वी आवृत्ती ) किंमत : रु. २०० ( ५वी आवृत्ती ) किंमत : रु. २०० ( ९वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ३०
रङ्गनायक : अरविंद देशपांडे स्मृतिग्रंथ साहित्य,संस्कृती आणि जागतिकीकरण संत वाङ्मयाची सामाजिक फलश्रुती शहीद भगतसिंग : एक झंझावात
आविष्कार प्रकाशन भालचंद्र नेमाडे लेखक : गं. बा. सरदार प्रकाश रेड्डी
रु. ४०० ( वितरणासाठी ) ( ७वी आवृत्ती ) किंमत : रु. २५ ( ८वी आवृत्ती ) किंमत : रु. १३० ( ११वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ४०
महात्मा जोतिबा फुले निवडक नारायण सुर्वे ( कविता ) शिवाजी कोण होता? सूड ( लघु कादंबरी )
वीणा क.हाडे संपादक-कुसुमाग्रज लेखक : गोविंद पानसरे बाबुराव बागूल
( ८वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ४० ( १०वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ४५ ( ३५वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ३० ( १०वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ३०
वोल्गा ते गंगा (कादंबरीरूप इतिहास) अण्णा भाऊ साठे यांचे पोवाडे व लावण्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १०१ मौलिक विचार डॉ. आंबेडकरांच्या सामाजिक व राजकीय चळवळी
राहुल सांकृत्यायन अण्णाभाऊ साठे अ.म.सहस्रबुद्धे कृष्णा मेणसे
( १३वी आवृत्ती ) किंमत : रु. २४० ( १०वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ३० ( १८वी आवृत्ती ) किंमत : रु. २५ ( ७वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ५०
गीतकार आई (कादंबरी ) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १०१ मौलिक विचार भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास
नंदिनी आत्मसिद्ध माक्झिम गॉर्की अ.म.सहस्रबुद्धे वि. का. राजवाडे
किंमत : रु. ७५ ( २१वी आवृत्ती ) किंमत : रु. १५० ( १८वी आवृत्ती ) किंमत : रु. २५ ( १४वी आवृत्ती ) किंमत : रु. २००
महात्मा फुले आणि धर्म महात्मा फुले आणि शेतकरी चळवळ फोटोग्राफी : यंत्र आणि तंत्र मनुस्मृतीच्या समर्थकांची संस्कृती
लेखक : आ. ह. साळुंखे डी. डी. कोसंबी/अशोक चौसाळकर डी. डी. कोसंबी/विठोबा पांचाळ लेखक : आ. ह. साळुंखे
( १३वी आवृत्ती )किंमत : रु. ४५ ( ७वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ६० ( १०वी आवृत्ती ) किंमत : रु. ३०० ( १०वी आवृत्ती ) किंमत : रु. २००