कथा,कादंबरी,ललित

चित्रव्यूह कबीर गाता गाता... आमचं जगणं, आमचं लिहिणं चलत्-चित्रव्यूह
लेखक : अरुण खोपकर लेखक : नीला भागवत (अनुवाद - नीला चांदोरकर) लेखक : अरुण खोपकर
पाने – २०० / किंमत – ३५० पाने – ४८ / किंमत - ३० पाने – ३३२ / किंमत – ३०० पाने – २७६ / किंमत – ४२५
बया दार उघड बुद्धीबळ आणि झब्बू जगदंबा प्रतिकार
लेखक : सुषमा देशपांडे लेखक : चं. प्र. देशपांडे रामदास भटकळ लेखक : प्रा. अनिल सोनार
पाने – ८० / किंमत – १०० पाने – ३३२ / किंमत – ३०० पाने – ३३२ / किंमत – ३०० पाने – २७६ / किंमत – ४२५
सत्यशोधक तळघर विदूषक पिवळ्याधम्मक छत्रीतली मुलगी
लेखक : गोविंद पुरुषोत्तम देशपांडे लेखक : मक्सीम गोर्की / अनुवाद – मेघा पानसरे प्रभाकर दुपारे लेखक : उदय प्रकाश / अनुवाद : गणेश विसपुते
पाने – ८४ / किंमत – १२५ पाने – ११६ / किंमत – १२५ पाने – ६० / किंमत – १२० पाने – १७२ / किंमत - १७५
ढव्ह आणि लख्ख ऊन (निवडक राजन गवस) निवडक मुकुंद टाकसाळे काळ्या सूर्याखालच्या गोष्टी (निवडक कमल देसाई) फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर
संपादक : रणधीर शिंदे (संपादन : वसंत सरवटे) संपादक : संजय आर्वीकर जयंत पवार
पाने – २३६ / किंमत – २२५ पाने – २६४ / किंमत – २५० पाने – २६८ / किंमत - २२५ (दुसरी आवृत्ती) मराठी कथेला नवी दिशा देणा-या कथाकाराचा पहिलाच कथासंग्रह. (२०१०चा भाऊसाहेब नंदूरकर साहित्य पुरस्कार, ‘पु. ना. पंडित कथालेखन पुरस्कार’) पाने – १८० / किंमत - २००
पडझड आगळ अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट ‘बाळूताई धडा घे.’
लेखक : अशोक पवार लेखक : महेंद्र कदम आनंद विंगकर इंदिरा सहस्रबुद्धे
पाने – १६० / किंमत – २०० पाने – २५२ / किंमत – २५० पाने –१६० / किंमत – २०० पाने – २९६ / किंमत – ३००
ढढ्ढाशास्त्री परान्ने इळनमाळ गन-गन भोवरी जलमबेडी
लेखक:मुकुंदराव गणपतराव पाटील लेखक : अशोक पवार डॉ. इसादास भडके रामराव झुंजारे
(तिसरी आवृत्ती) पाने – १५२ / किंमत – १२५ (दुसरी आवृत्ती)पाने – २०३ / किंमत – २०० पाने – १६४ / किंमत – २०० पाने – ३१२ / किंमत – ३२५
माझ्या मना बन दगड मुलॉं रूज आई समजून घेताना मोहनदास
लेखक : रामचंद्र नलावडे पीएर ल मूर / स्वैर रूपांतर : जयंत गुणे उत्तम कांबळे मूळ लेखक : उदय प्रकाश / अनुवाद - वनिता सावंत
पाने – १५२ / किंमत – २०० पाने – ३२४ / किंमत – ३०० रु. २०० ( २८वी आवृत्ती) रु. ८०
मालटेकडीवरून लाल चिखल तप्त प्रवाह जहन्नम
लेखक : वसंत आबाजी डहाके (निवडक भास्कर चंदनशिव) / संपा. - इंद्रजित भालेराव (निवडक भारत सासणे) / संपा. - प्रदीप कर्णिक (निवडक प्रतिमा जोशी) / संपादक - पुष्पा भावे
रु. २२५ रु. २२५ रु. २२५
कोंभालगतचा प्रवास हकिकत आणि जटायू (लघुकादंबरी) निरंतर नवरा (कादंबरी) सूड (लघुकादंबरी)
(निवडक रंगनाथ पठारे) / संपा. एकनाथ पगार केशव मेश्राम फ्योदर दस्तयेवस्की / भाषांतर - गोपाळ आजगांवकर बाबूराव बागूल
रु.२२५ रु. १२० (सातवी आवृत्ती) रु. १५० रु. ५० (आठवी आवृत्ती) (नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाईंड्स (NAB)तर्फे टॉकिंग बुक्स प्रकल्पासाठी निवड
कबीरा खडा बाजार में विसकट राधा वजा रानडे (नाटक) बुद्धिबळ आणि झब्बू
दिनानाथ मनोहर धम्मपाल रत्नाकर चेतन दातार चं. प्र. देशपांडे
रु. २७५ रु. २५० रु. १०० रु. १००
ढोलताशे (नाटक) मरण स्वस्त होत आहे (कथा) जीवनाचे झरे (ललित लेखन) भाऊ पाध्ये यांच्या श्रेष्ठ कथा
चं. प्र. देशपांडे बाबूराव बागूल रा. भि. जोशी संपादक - दिलीप पुरूषोत्तम चित्रे
रु. १०० रु. १०० (सहावी आवृत्ती) रु. ६० रु. २०० (तिसरी आवृत्ती)
निर्णय आणि इतर कथा पांगुळवाडा (कादंबरी) आई (कादंबरी) रेलाँ रेलाँ /(कथासंग्रह)
मृण्मयी बारपांडे किशोर सानप मॅक्झिम गॉर्की / भाषांतर - प्रभाकर उर्ध्वरेषे शांताराम
रु. १२० रु. १२५ रु. ८० (सोळावी आवृत्ती) रु. ७५
नारीगाथा पाटलाची लंडनवारी (प्रवासवर्णन) गोष्ट : न सांगता येण्याविषयीची यात्रा : अंतर्यात्रा
वसुधा जोशी आनंद पाटील वसंत आबाजी डहाके वसंत आबाजी डहाके
रु. १५० रु. १५० पाने – १८६ / किंमत - २०० पाने – २३२ / किंमत - २५०
जीवनाचे झरे
रा. भि. जोशी
किंमत - ६०