आकाशात डोकावताना – पुष्पा जोशी
पाने – ४८ / किंमत – २०
आकाशगंगा – पुष्पा जोशी
पाने – ४८ / किंमत – २५

आकाशवाणी आणि दूरदर्शन – चंद्रकांत भोंजाळ
पाने – ३६ / किंमत – १५
     
आपली सूर्यमाला – शुभा पिपळापुरे
पाने – २० / किंमत – २५
अशोकाचे शिलालेख – डॉ. बिंदा परांजपे
पाने – ३६ / किंमत – ३०
छंद – चेतना अभ्यंकर
पाने – ३६ / किंमत – १५

     
ग्रहणे – पुष्पा जोशी
पाने – ४८ / किंमत – २५
कृत्रिम उपग्रह – रामचंद्र शेळके
पाने – ६४ / किंमत – ३०
महाराष्ट्रातील लोकनृत्ये – सदानंद राणे
पाने – ३६ / किंमत – २०

     
माणसाचे शरीर – रंगनाथ चेंबुरकर
पाने – ६८ / किंमत – ३०
परिचित वृक्ष – रा. वि. सोवनी
पाने – ३२ / किंमत – १५
पर्वत – रवींद्र पाटील
पाने – ७६ / किंमत – ३५
     
ऋतुचक्र – सिसिलिया कार्व्हालो
पाने – ४८ / किंमत – २०
सहा भारतीय शास्त्रज्ञ – चिंतामणी देशमुख
पाने – ६० / किंमत – ३०
सजीवांची उत्पत्ती – डॉ. नंदिनी देशमुख
पाने – २० / किंमत – २०
     
विज्ञाननिष्ठ निबंध – जगदीश काबरे
पाने – ६८ / किंमत – ३०

शोधातल्या गमतीजमती – चित्रा बेडेकर
पाने – ५२ / किंमत – २५

स्फोटकांचे अंतरंग – चित्रा बेडेकर
पाने – ५६ / किंमत – २५

     
आपले जग हे असे आहे – आशा नाईक
पाने – ६४ / किंमत – २५

बालकवी – विद्याधर भागवत
पाने – ३६ / किंमत – १५

 
     
गिरकी घेऊन कबुतर सांगतंय / अनंत भावे / रु. ३०
घसरगुंडी पसरगुंडी / अनंत भावे / रु. ३०

कथा शरीराची / प्रा. रा. वि. सोवनी / रु. २५ (दुसरी आवृत्ती)

     
सजीवांची उत्पत्ती / नंदिनी देशमुख / रु. १० (दुसरी आवृत्ती)
प्राणी जगत / शरद पालकर / रु. २५ (चौथी आवृत्ती)
हसत खेळत गणित / या. पेरेलमान / रु. १०० (दुसरी आवृत्ती)
     
चंद्रावरचे पहिले पाऊल / रा. वि. सोवनी / रु. २० (दुसरी आवृत्ती)
 
अवकाशयात्रेची पूर्वतयारी / जगदीश काबरे / रु. ३० (दुसरी आवृत्ती)

विश्व वैज्ञानिक , १५ पुस्तकांचा संच, किंमत - ३७५

रू.एडिसन, आयझॅक न्यूटन, मादाम क्युरी, श्रीनिवास रामानुजन, चार्ल्स डार्विन, होमी भाभा, डॉ. हाफकीन, मायकेल फॅरॅडे, अल्बर्ट आइन्स्टाईन, जगदीशचंद्र बोस, निल्स बोर, गॅलिलियो, अलेक्झांडर ग्रॅहॅम बेल, डॉ. अलेक्झांडर फ्लेमिंग आणि सी. व्ही. रामन या पंधरा शास्त्रज्ञांची सुबोध भाषेत लिहिलेली चरित्रे! प्रथमच एकत्रितपणे उपलब्ध!! विद्याथ्यासाठी उपयुक्त!!!
मुलांना वाढदिवसानिमित्त विश्व वैज्ञानिकांच्या पुस्तकांचा आकर्षक संच भेट देण्यासाठी तसेच शाळेत बक्षिसांसाठी किंवा तत्सदृश्य समारंभात विद्यार्थ्याना भेटीदाखल देण्यासाठी उपयुक्त असा संच!

~महाराष्ट्रातील लोकनृत्ये / सदानंद राणे / रु. २० (दुसरी आवृत्ती)
~ शोधातल्या गमतीजमती /
चित्रा बेडेकर / रु. २५ (दुसरी आवृत्ती)
~ विज्ञाननिष्ठ निबंध /
जगदीश काबरे / रु. ३० (दुसरी आवृत्ती)
~ विज्ञान कुतूहल /
जगदीश काबरे / रु. ४० (तिसरी आवृत्ती)
~ भारताची अवकाश युगात झेप, भाग पहिला /
रामचंद्र ज्ञा. शेळके / रु. ७०
~ भारताची अवकाश युगात झेप, भाग दुसरा /
रामचंद्र ज्ञा. शेळके / रु. ७०
~ मनोरंजक बीजगणित /
या. पेरेलमान / रु. १०० (दुसरी आवृत्ती)
~ स्फोटकांचे अंतरंग /
चित्रा बेडेकर / रु. २५ (दुसरी आवृत्ती)
~ या जनुकांमध्ये दडलंय काय? /
दीपा जोशी / रु. ५०
(विज्ञान परिषद पुरस्कार)
~ अहिल्याराणी होळकर /
सुमती लेले / रु. ४५ (तिसरी आवृत्ती)
~ आकाशगंगा /
पुष्पा जोशी / रु. २० (दुसरी आवृत्ती)
~ ग्रहणे /
पुष्पा जोशी / रु. २० (दुसरी आवृत्ती)
~ कृत्रिम उपग्रह /
रामचंद्र ज्ञा. शेळके / रु. ३०
~ युगपुरूष तुकाराम /
किशोर सानप / रु. ३० (पाचवी आवृत्ती)
~ कर्मयोगी गाडगेबाबा /
मनोज तायडे / रु. २० (आठवी आवृत्ती)
~ महापंडित राहुल सांकृत्यायन /
सरला कारखानीस / रु. २०
~ कार्ल मार्क्स /
सरला कारखानीस / रु. २० (चौथी आवृत्ती)
~ ईश्वरचंद्र विद्यासागर /
दिवाकर बापट / रु. २०
~ महात्मा जोतीबा फुले /
वीणा क-हाडे / रु. २०
~ अण्णा भाऊ साठे /
बाबूराव गुरव / रु. २० (नववी आवृत्ती)
~ बालकवी /
विद्याधर भागवत / रु. १५ (दुसरी आवृत्ती)
~ आपली सूर्यमाला /
शुभा पिपळापुरे / रु. २० (दुसरी आवृत्ती)
~ राष्ट्रसंत तुकडोजी /
राजेंद्र मुंढे / रु. ३० (चौथी आवृत्ती)
(महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार)
~ कार्ल मार्क्सच्या आठवणी /
अनुवाद - तारा रेड्डी / रु. २० (दुसरी आवृत्ती)
~ महर्षी अण्णासाहेब कर्वे /
दिवाकर बापट / रु. ३०
~ परिचित वृक्ष /
रा. वि. सोवनी / रु. १५ (दुसरी आवृत्ती)
~ ऋतुचक्र /
सिसिलिया कार्व्हालो / रु. २० (दुसरी आवृत्ती)
~ पक्षी निरीक्षण /
प्रभा नवांगुळ / रु. १० (दुसरी आवृत्ती)
~ आकाशवाणी आणि दूरदर्शन /
चंद्रकांत भोंजाळ / रु. १५ (दुसरी आवृत्ती)
~ सुंदर शालेय निबंध /
रवींद्र पाटील / रु. ३० (पाचवी आवृत्ती)
~ पर्वत /
रवींद्र पाटील / रु. ३५ (दुसरी आवृत्ती)
~ देवानाम् प्रिय सम्राट अशोक /
प्रकाश अल्मेडा / रु. १५ (चौथी आवृत्ती)
~ आपले जग हे असे आहे /
आशा नाईक / रु. २५ (दुसरी आवृत्ती)
~ आकाशात डोकावताना /
पुष्पा जोशी / रु. २० (तिसरी आवृत्ती)
~ अशोकाचे शिलालेख /
बिंदा परांजपे / रु. २० (तिसरी आवृत्ती)
~ सहा भारतीय शास्त्रज्ञ /
चिंतामणी देशमुख / रु. ३० (दुसरी आवृत्ती)
~ माणसाचे शरीर /
रंगनाथ चेंबुरकर / रु. ३० (तिसरी आवृत्ती)